4 בדצמבר 2010

לקחי האסון על הכרמל:

לשים את מכבי האש, כיבוי האש וכול העוסקים במעגל הראשון של חילוץ והצלה על אותו רובד עם כוחות המודיעין והביטחון.


להתייחס לכבאים כמו לטייסים. הן מבחינת תנאי שירות, הן מבחינת שמירת יתרון טכנולוגי ומקצועי. להיות הטופ שבטופ.

להקים טיסות לכיבוי שריפות. ארבעה מינימום, צפון, מרכז, דרום, ורזרבה.

להגיע למצבת של כבאי אחד לכול 800 תושבים, לא כולל כבאי הקק"ל, נמל התעופה בן גוריון, נמלי הים, המרכזים התעשייתיים כימיים ודומיהם, כדוגמת המרכז הפטרוכימי בחיפה ורמת חובב.